cnt voy

OCTOPUS engine | mechatronic | electronic | 3print | arduino | raspberry pi |

webové prezentace, databázové aplikace, elektronika, raspberry, PIC

home    tree    mail  l  Čeština

Objects of interest

Block Chain
BitCoin
Ethereum
DAO Decentralized Autonomous Organization

Mechatronic
Robotic
Augmented Reality
Virtual Reality
New Reality

Electronics:

microchip 


OE_PORT-USB
| PIC 18F2550 (APL03)
C# SW: USB PORT


OE-PORT-mini | PIC12F1840
OE-PORT-LOG
OE-PORT-UART
OE-PORT-433MHz
OE-PORT-BT
C# SW: SQLITE PORT


OE-LION Battery Charger 
OE-LION-01 (APS06) - only monitoring
OE-LION-02 (APS06) - load-shedding


OE-ANALOG-multiplexer 8-channel voltmeter


OE-I2C-modules GPIO, A/D, step


arduino

Arduino

Arduino Nano
Arduino Uno
Arduino Mega
Serial display
(GitHub)


microchip

Raspberry Pi Edition

(Model A, Model B, Model B+)
GPIO
(LED & button | rottary encoder)
UART (PIC)
PIC12F1840 (A/D, relays, Etc.)
i2c
(LCD Display, time modul, EEPROM, FM radio)
raspi shield

(i2c, UART, LCD, rotary encoder...)
3Dprinter - 3DWARF
etc.


Open source project:
.:
 
Install | Setup

System | Script

Code | Python | C


LinuxPřipojení | USB pro PC | BT pro Android | 433MHz

...


oe3pic

2013/10 Prototypová deska APL03n05 (A-PIC-LARGE) - pro řízení a monitorování.
Zde výrobní číslo 05 - určená k regulaci dálkovému řízení topení.
(na jeden digitální výstup bude připojeno relé, které přes stykač spouští elektrický přímotop)