cnt voy

OCTOPUS engine | mechatronic | electronic | 3print | arduino | raspberry pi |

webové prezentace, databázové aplikace, elektronika, raspberry, PIC

home    tree    mail  l  Čeština

Octopus e-shop Lite (jádro internetového obchodu)


Administrační moduly

(1) administrace adresářů
první úroveň členění (shodná s adresáři na serveru)

(2) administrace podadresářů
druhé úrovně - uživatel určuje celou následující strukturu (podrobnější členění)

(3) administrace položek
nejdůležitější část, kde je možno vkládat položky a měnit jejich textový a obrazový obsah

(4) administrace textů a popisek
uživatel má možnost měnit většinu popisujícího textu v e-shopu

(5) administrace košíku
každé vložení a smazání do košíku je evidováno, následně pak i samotné objednání (odeslání objednávky)

(6) administrace objednávek
archivuje kontakty a maily s číslem objednávky, s možnosti správy a přehledů

(7) další nadstavby - importy a exporty

(8) rozšíření souvisejících a doplňujících položek
 

základní vlastnostip ř i p r a v u j e m e
podrobnější popis

 Stručný technický popis


Internetový obchod na bázi PHP 5.3+ využívající pouze SQLite
Na serveru - jednom hostingu - pod jedinou doménou - může běžet libovolný počet samostných obchodů
Jednoduchá správa a údržba malých obchodů (do cca 1000 položek)
Automatické sestavení objednávky a její odeslání dodavateli spolu s kopií pro klienta
Verze LITE je bez přímé vazby na účetnictví, skladové hospodářství a platební systémy

 

Programové verze


1.12.01 - 2011/12 - přepracované jádro pro PHP 5.3+, doplnění správy košíku (5)
1.12.02 - 2012/01 - klientské css, multi e-shop na jednom serveru, úpravy session, c_txtlite pro správu textů, _init pro dílčí admin. nastavení
1.12.03 - 2012/02 - lepší administrace položek (3), doplňková tabulka (8)
1.12.04 - 2012/02 - opravy a úpravy stávajícího, ošetření složitějších vazeb a souvisejících operací (při mazání položky (3) se odmaže i ze související tabulky (8), při objednání zboží (5) se odečte počet ze skladu (3), možnost nahrát obrázek dodatečně nebo ho přehrát novějším)
1.12.05 - 2012/03 - administrace objednávek (6) sledování stavů: objednáno -> potvrzeno -> zaplaceno -> odesláno -> vyřízeno
a analýza pro základní zálohy, importy, exporty (7)